ÖYP ARAŞ. GÖR. VE DANIŞMAN RAPORLARI HAKKINDA..

Değerli ÖYP Öğrencilerimiz,
Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) İlişkin Usul ve Esaslar Danışman Atanması ve Tez İzleme Komitesi ile ilgili olarak
MADDE 9- (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.
(2) 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca bir başka yükseköğretim kurumuna görevlendirilen ÖYP araştırma görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda bir kez bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür.
(3) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler.
Bu mevzuat kapsamında danışman “Danışman Değerlendirme Raporu” her yarıyıl sonunda ve Araştırma görevlisi “Araştırma Görevlisi İzleme Raporu” ise yılda bir kez olmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi gerekmektedir.
 
AYRICA;
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına Sayfasında  (WEB:http://oyp.omu.edu.tr/) Belgeler menüsü içinde  yer alan C.3.Danışman Değerlendirme Raporu   ve  C.4.Araştırma Görevlisi İzleme Raporu formlarının bir nushalarının OMÜ-ÖYP Kurum Koordinasyon birimine 30 NİSAN 2013 tarihine kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.