Belgeler

 
A.PROJE GİDERLERİ İLE İHTİYAÇ/TALEP İLGİLİ FORMLAR
 
A. 1) ÖYP Bütçe Kullanım Talep Formu    
A. 2) Malzeme İstek Formu ve Dilekçesi    
A. 3) Piyasa Araştırma Tutanağı    
A. 4) Muayene Komisyonu Tutanağı    
A. 5) Temel Ofis Ekipmanı İhtiyaç / Talep Formu    
A. 6) Sarf Malzeme İhtiyaç / Talep Formu    
 
"Teknik Şartname Hazırlamada Uyulması Gereken Hususlar"ı görmek için, Tıklayınız...
 
B. SEYAHAT GİDERLERİ İLE İLGİLİ YOLLUK FORMLARI
 
B. 1 Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Bildirim Formu    
 
"K.K.T.C.’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ve "Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel" için, Tıklayınız...
 
Başvuru Formları
 
B. 2 Kısa Süreli Yurtiçi Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Başvuru Formu    
B.3 Kısa Süreli Yurtdışı Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Başvuru Formu    
 
 
Geri Bildirim Formları
 
B. 4 Yurtiçi Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Geri Bildirim Formu    
B.5 Yurtdışı Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Geri Bildirim Formu    
B.6 Seyahat Dilekçesi ve görevlendirme süreçleri (bilgilendirme)    
 
 
C.DİĞER FORMLAR
 
C.1 İlgili Makama Yazısı Örneği    
C.2 39. Madde Dilekçe Örneği    
C.3 Danışman Değerlendirme Raporu    
C.4 Araştırma Görevlisi İzleme Raporu    
C.5 Öyp İlk Kayıt Formu